Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 13/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1460 Β'/13-07-2015
Τίτλος: Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας
Αρχείο:
Σχόλια: