Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 06/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1391 Β'/06-07-2015
Τίτλος: Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας
Αρχείο:
Σχόλια: