ΙΚΑ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Νομοθέτημα: Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/133
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 12-12-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΗΠΑ4691ΩΓ-Ο34
Τίτλος: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: