Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ: Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)

Νομοθέτημα: Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 07/09/2015
Δημοσίευση: Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ Αρ. Πρωτ. 90895/07-09-2015
Τίτλος: Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: