ΦΕΚ 1928 Β'/09-09-2015 Καθορισμός της διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4314/2014

Νομοθέτημα: Καθορισμός της διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4314/2014.
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 09/09/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1928 Β'/09-09-2015
Τίτλος: Καθορισμός της διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4314/2014.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Tags: