ΦΕΚ 102 Α'/26-08-2015 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Νομοθέτημα: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ημερομηνία: 26/08/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 102 Α'/26-08-2015
Τίτλος: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Carrier: