ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων

Νομοθέτημα: Απόφαση 353/2018
Φορέας: ΕΦΚΑ
Ημερομηνία: 26/04/2018
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΙΒ8465ΧΠΙ-ΣΡ8
Τίτλος: Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: