Βήμα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΔΕ Κορινθίας

ΣΕΔΕ Κορινθίας
 
 
Μετά τις εκλογές της 2-5-2007, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου Κορινθίας έχει ως εξής:
 
Κων/νος Παπασταμόπουλος                       : Πρόεδρος
Αθανάσιος Γκίκας                                       : Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Λαμπρινάκος                           : Γραμματέας
Δήμητρα Μαλαχάτη-Τιγκαράκη                  : Ταμίας
Κατηγορία: 
Tags: 

ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας - Διαμαρτυρία προς τον ΟΠΑΠ

 

Κατηγορία: 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΔΕ Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας

 
Μετά τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας στις 17-4-2007, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:
 
Πρόεδρος                Σαρακατσάνος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος          Κοσμάς Γεώργιος
Γραμματέας             Μήτσης Ευθύμιος
Ταμίας                      Βαρέσης Κωνσταντίνος
Μέλος                      Κούκος Δημήτριος
Κατηγορία: 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΠΕΔΕ Καστοριάς

 

ΣΠΕΔΕ Καστοριάς
 
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Καστοριάς είναι η εξής:
 
Πρόεδρος:                     Κοτορένης Χρήστος
Αντιπρόεδρος:               Εμμανουήλ Κων/νος
Γραμματέας:                  Δεμίρης Φώτιος
Ταμίας:                           Γιαννέλης Σταύρος
Μέλος:                          Μπαχαδέρογλου Σταύρος
 
 
Κατηγορία: 
Tags: 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΠΕΔΕ Πιερίας

 

ΣΠΕΔΕ Πιερίας 
 
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΕΔΕ Πιερίας έγιναν στη Γενική Συνέλευση, στις 20/12/2006. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10/1/2007 με την κατωτέρω σύνθεση:
 
Πρόεδρος: Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Ιωαννίδης Βασίλειος
Γραμματέας: Τσελεγκερίδης Χρήστος
Ταμίας: Πιστάβας Λάζαρος
Μέλος: Ηλιάδου Ειρήνη
 
Κατηγορία: 

Σελίδες