ΑΤΥΕ, Συντελεστές Αναθεώρησης, 2o Τρίμηνο του 2011