ΑΤΟΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων, 2o Τρίμηνο του 2011