ΑΤΕΠ, Συντελεστές Αναθεώρησης, 1o Τρίμηνο του 2011