ΑΤΕΟ (ΝΕΟ), Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιΐας, 2o Τρίμηνο του 2011