Απορρίφθηκε η αγωγή του Γ. Τσατσαρού κατά του κύρους των αρχαιρεσιών του Συνεδρίου Καστοριάς της ΠΕΣΕΔΕ

 

Με την 169/2007 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απορρίφθηκε αγωγή του κ. Γεωργίου Τσατσαρού κατά της ΠΕΣΕΔΕ, περί αμφισβήτησης του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών του Συνεδρίου της Καστοριάς, που έγιναν στις 23 – 6- 2006. Αξίζει να σημειώσουμε ότι εξαιτίας της αγωγής αυτής για αρκετό χρονικό διάστημα δυσχεράνθηκε η διαχείριση των οικονομικών της ΠΕΣΕΔΕ και, επομένως, μπήκαν εμπόδια στη σωστή και ομαλή λειτουργία της.

Στην αγωγή του ο κ. Γ. Τσατσαρός ισχυριζόταν ότι μετά την εκλογική διαδικασία, εσφαλμένα η Εφορευτική Επιτροπή τον ανακήρυξε 2ο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ με 26 σταυρούς προτίμησης, ενώ ο συνυποψήφιός του κ. Κωνσταντίνος Ευθυμίου ήρθε 1ος, λαμβάνοντας 174 σταυρούς προτίμησης. Ειδικότερα ο κ. Γ. Τσατσαρός υποστήριζε ότι το ανωτέρω αποτέλεσμα της καταμέτρησης των ψήφων προτίμησης είναι βαρύτατα εσφαλμένο και δεν έχει σχέση με το πραγματικό αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών, καθόσον αυτός (ενάγων) έπρεπε να λάβει τουλάχιστον 43 ψήφους, ήτοι 17 περισσότερες. Επίσης ότι κ. Κ. Ευθυμίου εκλέχθηκε παράνομα επειδή είχε πάψει να είναι μέλος του ΣΠΕΔΕ Πρωτεύουσας. Κατόπιν αυτών ζητούσε να ακυρωθεί το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, να καταστούν, ουσιαστικά, άκυρες οι εκλογές.

Στο δικαστήριο, ωστόσο, μετά και την ακροαματική διαδικασία, αποδείχτηκε:
  • Ότι, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, «δεν αποδείχτηκε ότι οι εκλογές της 23ης Ιουνίου 2006 διεξήχθησαν με τρόπο μη νόμιμο και, συγκεκριμένα, ότι η εφορευτική επιτροπή προέβη σε εσφαλμένη καταμέτρηση των ψήφων προτίμησης, όπως ισχυρίζεται ο ενάγων».
  • Ότι με βάση το Καταστατικό του ΣΠΕΔΕΠ «παύουν να είναι μέλη του Συνδέσμου: 1) Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους. 2) Όσοι στερήθηκαν οριστικά της βεβαίωσης ΜΕΕΠ ή αντίστοιχο τίτλο που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με τελεσίδικη απόφαση. 3) Όσοι ζητούν με αίτησή τους να εγγραφούν σε σωματείο άλλης περιφέρειας. 4) Οι στερούμενοι βεβαίωσης ΜΕΕΠ ή αντίστοιχου τίτλου λόγω ορίου ηλικίας οριστικά. 5) Όταν επιβάλλει αυτό ο νόμος. 6) Εκείνα τα μέλη που με τις πράξεις τους και τη διαγωγή τους μειώνουν αποδεδειγμένα το κύρος και την αξιοπρέπεια της εργοληπτικής τάξης, μετά δε από απόφαση, στην περίπτωση αυτή της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων. Η απόφαση της διαγραφής κοινοποιείται με φροντίδα του Γεν. Γραμματέα στον ενδιαφερόμενο και την ΠΕΣΕΔΕ». Όσον αφορά όμως στην περίπτωση του 1ου εναγόμενου (Κ. Ευθυμίου) – επισημαίνει το δικαστήριο - «αυτός δεν εμπίπτει στην ως άνω διάταξη του Καταστατικού του ΣΠΕΔΕΠ, καθόσον, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, δεν έχει στερηθεί οριστικά της βεβαίωσης ΜΕΕΠ, ούτε με τελεσίδικη απόφαση, ούτε λόγω ηλικίας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές αρνητικές προϋποθέσεις που αναφέρει η εν λόγω διάταξη. Επιπροσθέτως, δεν έχει εκδοθεί για τον 1ο εναγόμενο απόφαση περί διαγραφής του, κοινοποιηθείσα τόσο στον ίδιο όσο και στην ΠΕΣΕΔΕ, σύμφωνα με τους ορισμούς της ίδιας διάταξης. Να σημειωθεί, επίσης, ότι δεν αποδείχτηκε ότι αν ο 1ος εναγόμενος (Κ. Ευθυμίου) δεν είχε λάβει μέρος στις εκλογές ως υποψήφιος, το αποτέλεσμα των εκλογών θα ήταν διαφορετικό, καθόσον θα είχε εκλεγεί τουλάχιστον πρώτος αναπληρωματικός ο ενάγων (Γ. Τσατσαρός), όπως ο τελευταίος ισχυρίζεται με την αγωγή του».
  • Το μόνο που δέχεται το δικαστήριο είναι ότι κατά τη νέα καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι ο ενάγων κ. Γ. Τσατσαρός είχε λάβει 27 σταυρούς (και όχι 26) προτίμησης. «Αυτή – επισημαίνεται στην απόφαση του δικαστηρίου – ήταν και η μόνη παραδρομή που συντελέστηκε εις βάρος του ενάγοντος, χωρίς να αποδειχθεί ότι κι άλλοι σταυροί προτίμησης, που είχαν τεθεί στα ψηφοδέλτια δίπλα στο όνομά του, δεν υπολογίσθηκαν από λάθος της εφορευτικής επιτροπής. Συνεπώς, όσα ισχυρίζεται ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή ότι «το αποτέλεσμα της καταμέτρησης των ψήφων είναι βαρύτατα εσφαλμένο» και ότι αν γινόταν ορθή καταμέτρηση αυτός «θα έπρεπε να λάβει 43 ψήφους, ήτοι 17 περισσότερες και έτσι θα ελάμβανε θέση τακτικού μέλους» πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. ¶λλωστε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος, με δήλωσή του στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ανέφερε ότι «βελτιώνει την αγωγή ως προς το αίτημα για επανακαταμέτρηση ψηφοδελτίων κατόπιν της δήλωσης της αντίθετης πλευράς που λέει ότι τα επανακαταμέτρησε και είναι 27, την οποία αποδεχόμαστε».
Και το Μονομελές Πρωτοδικείο καταλήγει στην εξής απόφαση: «Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη τόσο ως προς το αίτημα περί ακυρώσεως του υπ’ αριθμόν 6 της 23-24/6/2006 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής λόγω άκυρης εκλογής του 1ου εναγόμενου, όσο και ως προς το αίτημα περί ακυρώσεως του ιδίου πρακτικού λόγω εσφαλμένης καταμέτρησης των ψήφων».
 
 
Κατηγορία: